APP下載
自考365

自考365

地區選擇

地區選擇

山西--漢語言文學(專科)(高端定製班)-高端定製班_高端定製班培訓課程-自考365

[ 山西--漢語言文學(專科)(高端定製班) ]

高端定製班

山西--漢語言文學(專科)(高端定製班)-高端定製班

價  格:
¥10880.00 ¥12880.00
支  持:

課程列表

課程名稱 課程代碼 授課名師 服務期限
古代漢語 00536 張世祿 三年任意學
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體係概論 12656 唐寶誌 三年任意學
普通邏輯 00024 樂樂 三年任意學
思想道德修養與法律基礎 03706 張九海 三年任意學
外國文學作品選 00534 呂超 三年任意學
文學概論(一) 00529 趙雲 三年任意學
現代漢語 00535 李薇 三年任意學
寫作(一) 00506 李誌剛 三年任意學
中國當代文學作品選 00531 三年任意學
中國古代文學作品選(二) 00533 毛雅珊 三年任意學
中國古代文學作品選(一) 00532 陳鵬程 三年任意學
中國現代文學作品選 00530 韓旺辰 三年任意學